(Kinder) Oefentherapie

Wat is oefentherapie Mensendieck?

Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode gericht op het behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Vaak worden lichamelijke klachten veroorzaakt of in stand gehouden door verkeerde houdings- en bewegingsgewoonten, bijvoorbeeld hoofdpijn door opgetrokken schouders of lage rugklachten door een holle onderrug. Een oefentherapeut analyseert deze gewoonten en geeft u inzicht hierin. U leert zelf deze gewoonten te doorbreken en veranderen, waardoor uw klachten afnemen en/of verdwijnen. Een belangrijke visie van een oefentherapeut is dan ook dat er gestreefd wordt naar ’therapeut-onafhankelijkheid’. Feitelijk krijgt u zodanig inzicht in de oorzaak èn behandelmogelijkheden van uw lichamelijke klacht(en) dat u uw eigen therapeut wordt. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het ‘waarom’ achter uw klacht(en).

Lichamelijk klachten kunnen ook veroorzaakt worden door een bepaalde mate van stress en mentale spanningen, we spreken dan over psychosomatische klachten. Hierbij kunt u denken aan spanningshoofdpijn, ademhalingsklachten, hyperventilatie of het gevoel van algehele spanning in uw lijf. Zelfs de manier waarop u tegen een klacht aankijkt of hoe u met fysieke problemen omgaat, kan een rol spelen bij het in stand houden van lichamelijke klachten. Aan deze ineffectieve klacht- of probleemhantering (copingstijl), wordt aandacht besteed.

Wat is kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de Oefentherapie Mensendieck en Cesar. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen.

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, rennen, schreeuwen, klimmen, voetballen en fietsen. Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond is bewegen vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier, in zijn eigen tempo. Meestal gaat dat goed,
maar soms loopt een kind een ontwikkelingsachterstand op. Er is bijvoorbeeld iets mis met
een van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat. Een kind met een
motorische ontwikkelingsachterstand heeft extra zorg en aandacht nodig. Het moet meer zijn
best doen en meer dan gemiddeld oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te
krijgen. De Kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in de (senso)motorische
ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar

De Kinderoefentherapeut behandelt kinderen die ten gevolge van een stoornis, afwijking en/of achterstand in hun motoriek hinder ondervinden in het dagelijks leven. Naast een motorische ontwikkelingsachterstand kunnen kinderen ook gedrags-, contact- en / of aandachtsstoornissen hebben zoals ASS of hyperactiviteit (ADHD). Beïnvloeding van deze gedrags-, contact- en / of aandachtsstoornissen vormen binnen kinderoefentherapie geen behandeldoel op zich, maar de kinderoefentherapeut is wel geschoold in het omgaan met, en de aanpak van kinderen met dergelijke factoren tijdens de behandeling. De kinderoefentherapeut richt zich op de hulpvraag van het kind of de probleemhandeling die het kind ervaart. Denk hierbij aan het niet kunnen meekomen bij sport en spel, of moeite hebben met schrijven. Het is ook mogelijk dat de hulpvraag van ouders, verzorgers, leerkracht(en), huisarts, specialist of jeugdarts komt. In dergelijke gevallen wordt gesproken over een secundaire hulpvraag. Denk hierbij aan het stimuleren van de motorische ontwikkeling van een dreumes bij het niet komen tot lopen, verbeteren van de stabiliteit bij kinderen die vaak vallen of het optimaliseren van de schrijfvaardigheid bij slordig of onleesbaar schrift.

Logo_Mensendieck

www.beweeg-wijs.nl