• De ergotherapeut kan alle klachten en activiteiten die worden uitgevoerd
  door de cliënt inventariseren;
 • Eerst vindt een gedegen intake plaats waarbij de ervaren beperkingen worden geïnventariseerd.
  Daarna volgt een analyse van activiteiten, taken, werkwijze en fysieke omgeving;
 • Hierbij vindt, indien mogelijk, direct advisering plaats van oplossingsmogelijkheden.
  Deze oplossingen kunnen gevonden worden in het aanleren van een andere manier van handelen,
  het herinrichten van de werkplek en/of in het gebruik van hulpmiddelen en aanpassingen;
 • Indien nodig wordt een proefplaatsing gerealiseerd, waarna een goede instructie en evaluatie plaatsvindt;
 • Traject wordt afgesloten met een kort verslag,
  waarin omschrijving van proces en concrete adviezen voor klant zelf;
 • Ook workshops, waarin werknemers worden geïnstrueerd hoe zij op een gezonde wijze hun werkplek,
  werkhouding en werkwijze kunnen optimaliseren ter preventie van werkgerelateerde klachten
  behoren tot de mogelijkheden. Eigen regie over gezond werken is hierin de basis;
 • De ergotherapeut werkt pragmatisch, concreet, toepasbaar, en op het individu toegesneden.