• Onze fysiotherapeuten kunnen na gedegen onderzoek van het lichaam verder gaan
  met advisering of een eventuele behandeling;
 • Fysiotherapie kan geïndiceerd zijn bij alle klachten van het bewegingsapparaat en
  systeemzieken zoals COPD en diabetes.
  Tevens kan de fysiotherapeut adviseren bij hart- en vaatziektes;
 • Door middel van kinesiotaping kunnen overbelastingblessures worden ontzien en
  blijft de inzetbaarheid van een werknemer gewaarborgd;
 • Bij vermoeden van een werkplekafhankelijke klacht,
  kan de hulp van een ergotherapeute worden ingeroepen;
 • Indien het bedrijf beschikt over een collectieve (aanvullende) verzekering voor het personeel,
  of wanneer werknemers zelf beschikken over een aanvullende verzekering kunnen
  de fysiotherapeutische behandelingen hieruit worden vergoed.