Parkinson

Sinds enkele jaren ontstaan er steeds meer specialistische netwerken binnen de fysiotherapie. Een positieve ontwikkeling om het niveau van de zorg zo hoog mogelijk te krijgen. Het is echter een uitdaging om als “dorpspraktijk” bij alle netwerken aangesloten te blijven en de kosten hiervan beheersbaar te houden. 

In 2019 hebben we Eefje Laureijssen aan ons team kunnen toevoegen. Ze heeft jarenlange ervaring binnen de 2e lijn, geriatrische zorg. Door haar kennis en kunde hebben we geïnvesteerd in kwaliteit en kennis. Eefje is dan ook onze therapeute gespecialiseerd in de geriatrie en welvaartsziekten.

Eefje werkt nauw samen met; de huisarts, POH ouderenzorg, diëtiste en ergotherapeute.

In 2020 is ze toegetreden tot het NAH netwerk (niet aangeboren hersenletsels) en onlangs is ze tevens aangesloten bij het Parkinsonnet. Aan haar therapeutische behandelingen en revalidatie zal niets veranderen maar cliënten met parkinson, of parkinson gerelateerde klachten kunnen weer terecht bij De Praktijk voor hun behandelingen.

Eefje werkt nauw samen met; de huisarts, POH ouderenzorg, diëtiste en ergotherapeute. Tevens houdt ze zich graag bezig met innovaties en intensiveren van de onderlinge samenwerking.

Wat kan fysiotherapie betekenen voor een parkinsoncliënt?

Nadat een neuroloog de ziekte van Parkinson heeft geconstateerd, kan er een doorverwijzing naar de fysiotherapeut plaatsvinden. Een fysiotherapeutische behandeling dient niet als vervanging van medicijnen of een operatie, maar kan helpen om zo goed mogelijk in het dagelijks leven te kunnen blijven bewegen. Hierdoor kan de patiënt zolang mogelijk op een verantwoorde manier actief blijven.

Wanneer u problemen ervaart bij dagelijkse bewegingen, zoals lopen, opstaan uit een stoel of omrollen in bed, kunt u worden doorverwezen naar de fysiotherapeut. Een verminderde conditie of nek- en schouderklachten of vaker vallen kunnen ook een goede reden zijn.

Actief blijven heeft een positieve werking op de klachten en voorkomt nieuwe klachten, zoals broze botten (osteoporose), verstopping (obstipatie) of hartproblemen.

De fysiotherapeut helpt om weer makkelijker, zekerder en vrijer te gaan bewegen. Zo nodig helpt de fysiotherapeut bij het onderhouden of opbouwen van de conditie en zelfvertrouwen van de patiënt. Verder kan de fysiotherapeut aandacht besteden aan het trainen van dagelijkse activiteiten zoals lopen en het opstaan uit een stoel.

Het doel van de therapie is het verbeteren of behouden van de zelfstandigheid en veiligheid. De adviezen, behandeling en begeleiding worden afgestemd op de situatie van de patiënt en hoe ver de ziekte van Parkinson zich ontwikkeld heeft. Wanneer nodig wordt de partner of verzorger bij de behandeling betrokken.

Parkinsonnet

Parkinsonnet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van Parkinson patiënten. Het netwerk streeft er naar dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch Parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. ParkinsonNet faciliteert een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maakt de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant. ParkinsonNet is daarnaast regionaal georganiseerd in monodisciplinaire en multidisciplinaire netwerkgroepen.

ParkinsonNet is zoals gesteld een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Ruim 3.000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en parkinsonverpleegkundigen), verdeeld over 69 regio’s zijn aangesloten bij dit netwerk.

Wij delen het streven van het ParkinsonNet dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Dit doen wij onder meer door onze kennis en kunde te vergroten middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. ParkinsonNet maakt een optimale samenwerking tussen de zorgverleners mogelijk en maakt de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant. Dat past in ons streven u de beste zorg te geven!

Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen daardoor gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Eefje Laureijssen. eefje@pmc-depraktijk.nl