Fysiotherapie

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat; spieren, pezen, banden en gewrichten.

thera band

 

Bijvoorbeeld:

te gespannen spieren, peesontstekingen, bandpijn en artrose.

Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid kunnen worden behandeld.
Zoals o.a. de gevolgen van: M.S., Beroerte, CARA en een Hartinfarct.

Met behulp van fysiotherapie kunnen de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen worden.
De daaraan gekoppelde beperkingen kunnen worden geoptimaliseerd, hersteld of verbeterd.

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, elektrotherapie, advisering en/of begeleiding.

Hiermee wordt geprobeerd de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is, of leert de cliënt zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om te gaan.

Oefenen is eventueel mogelijk in groepsverband.

Indicaties voor fysiotherapie zijn:

  • Pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten;
  • Zwelling van gewrichten;
  • Krachtsvermindering;
  • Bewegingsbeperking;
  • Stijfheid;
  • Problemen met bewegen;
  • Evenwichtsstoornissen;
  • Ademhalingsproblemen;
  • Vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering.

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek. Het effect van de behandeling is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

 

 

Verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut.

Per 1 januari 2004 is fysiotherapie (en specialisaties) voor het grootste deel uit de basisverzekering gehaald.
Dat betekent dat u in de meeste gevallen aangewezen bent op uw aanvullende verzekering. Behandelingen gaan niet ten koste van uw eigenrisico.
De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven.

Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis.

Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen we de nota’s direct indienen.
Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij in kunt dienen.
De vergoeding hiervan is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

KNGF_Logo_Payoff

tarieven

Uw privacy is belangrijk voor ons